top of page
Lillhärdal Tillsammans
hjärta runt sol


Tillsammans vill vi bevara och utveckla Lillhärdal. Här finns ett kulturellt arv, många traditioner och flera historiska platser att vårda.


Vi vill att historien ska vara en del av framtiden, och vi vill att alla ska känna att det finns en framtid här. Därför vill vi vara motorn för utvecklingen i bygden, där vi tillsammans med föreningar, företag och ideella krafter ska se till att Lillhärdal är en levande bygd.


Vi vill också bidra till en stark vi-känsla och delaktighet, en by där alla är viktiga.

En by där man gärna vill bo kvar eller flytta till.

 

Besöksnäringen är viktig för byn, och vi ska både vara initiativtagare och supporta idéer och projekt som främjar turismen i Lillhärdal.

Bli medlem

Bli medlem i Lillhärdal Tillsammans för att stötta bygdens utveckling.

”Vi vill vara motorn för utveckling av bygden, där vi tillsammans med andra föreningar, företag och ideella krafter se till att  Lillhärdal är en levande bygd."

lillhärdal ormosjön
bottom of page