top of page

Skola & Barnomsorg

FURULUNDSKOLAN

Furulundsskolan är en F-6 skola med små trevliga klasser. Lärarna har en nära kontakt och alla barn får den hjälp de behöver för att utvecklas mot grundskolans mål.

Skolan startade för flera år sedan en integrering av fysisk aktivitet i olika ämnen varje morgon, då man såg att inlärningen blev bättre, i enlighet med många studier.

Efter skolan finns möjlighet till fritidsverksamhet om behovet skulle finnas, inom skolans område.

FURAN

Furan är förskolan i byn och har plats för många barn.

I dagsläget finns ingen kö för plats.

Här bedrivs en pedagogisk verksamhet med barnet i centrum.

Viktiga grundstenar i det pedagogiska arbetet är att barnen ska vistas utomhus varje dag, stärkas i sin motoriska utveckling samt känna sig trygga på förskolan.

bottom of page